Nhà Thuốc An Khang

312 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Hạnh Hải

195 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh Dược Thành Phố

232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Anh Thư

Thôn 5, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Tuyết Hoàn

Khu 1, TT NGọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Chi nhánh Dược Ngọc Lặc

TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Liên

Ngã ba Sy, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Hải Hải

TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

Chi nhánh Dược Yên Định

TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Thảo Hà

Chợ Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Thanh Phương

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Nhà Thuốc Anh Thức

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đăng ký phân phối