Nhà Thuốc Thanh Thương

Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

01677107541

Nhà Thuốc Kim Hưng

Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Nam

0918431969

Nhà Thuốc Kim Ngân

Nghĩa An, TP Quảng Ngãi

Nhà Thuốc Sang Lành

Cù Lao, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nhà Thuốc Duy Dũng

Nước Mặn, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Nhà Thuốc Cẩm Thúy

Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

01294541726

Nhà Thuốc Hoa Tùng

Trà Bồng, Quảng Ngãi

Nhà Thuốc Nguyên

Bình Sơn, Quảng Ngãi

Đăng ký phân phối