Nhà Thuốc Phúc Hoàng

Xã Điện Phước, Huyện Điện Ngọc

Nhà Thuốc Triệu Thảo

Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên

05103878259

Nhà Thuốc Số 291

Lê Hồng Phong, Tân An, Tp. Hội An, Quảng Nam

090 528 89 54

Nhà Thuốc Thanh Toàn

Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

0933613494

Nhà Thuốc Số 414

49 Phan Bội Châu, Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

0913833829

Nhà Thuốc Minh Huy

Chợ Cẩm Khê, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam

Nhà Thuốc Thy lam

Phú Ninh, Quảng Nam

01202696488

Nhà Thuốc Bé

Núi Thành, Quảng Nam

02353870169

Đăng ký phân phối