Nhà Thuốc Hà Thành

Võ Xá, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Nhà Thuốc Huyền Minh

Chợ Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình

Nhà Thuốc Trung Tâm

Dinh 10, Quảng Ninh, Quảng Bình

Nhà Thuốc Hồng Vân

Dinh 10, Quảng Ninh, Quảng Bình

Đăng ký phân phối