Nhà Thuốc Tố Nga

Chợ Con Cuông, Nghệ An

Nhà Thuốc Tám Bổng

Chợ Cây Chanh, Anh Sơn, Nghệ An

Nhà Thuốc Thanh Xuân

Ngã Tư TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An

Nhà Thuốc Tú Oanh

Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Nhà Thuốc Nga Thắng

Ngã tư TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An

Nhà Thuốc Đậu Thị Tiến

Cổng bệnh viện Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An

Nhà thuốc Minh Vân

Ngã tư TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An

Nhà Thuốc Kim Quy

Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nhà Thuốc Tám Linh

Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nhà Thuốc Hải Nhung

TT Cầu Giác, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nhà Thuốc Nguyệt Giai

TT Cầu Giác, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nhà Thuốc Tiến Lan

TX Cửa Lò, Nghệ An

Đăng ký phân phối